เคเอ็นเจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
184/157 ชั้น 25 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์
์ ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10230
โทร. 02 645 2752-3
แฟ็กซ์ 02 645 4411
e-mail: grace@knj.co.th

Home : Company : Products : chemical cleaning : chemical treatment : metal surface cleaning : high pressure leakage sealing :Application : boilers systems : cooled-water : systems : chilled-water systems : sewer systems : Reference : Contact : LW-7 : KNJ-60 : KNJ-69 : KNJ-421 : KNJ-342 : KNJ-345 : KNJ-6602