เคเอ็นเจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์สถาบันวิจัยเคมีเทคนิค Shanghai KNJ Chemical Industry Institute ปัจจุบันได้นำเข้าเคมีภัณฑ์ สำหรับงานล้าง และการบำรุงรักษาน้ำในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการวิจัยพัฒนาให้ล้างระบบได้โดยไม่ใช้กรด ทำให้ไม่กัดกร่อนต่อระบบ สามารถล้างระบบได้โดยที่ไม่ต้องหยุดเดินเครื่อง ใช้ปริมาณน้อย น้ำทิ้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Home : Company : Products : chemical cleaning : chemical treatment : metal surface cleaning : high pressure leakage sealing :Application : boilers systems : cooled-water : systems : chilled-water systems : sewer systems : Reference : Contact : LW-7 : KNJ-60 : KNJ-69 : KNJ-421 : KNJ-342 : KNJ-345 : KNJ-6602